Blogi

Ajankohtaista

EU:n ulkopuolinen kauppa ja EORI

Monille ulkomaankauppaa käyville suomalaisyrityksille EORI-numero on tuttu vaatimus. Termi on lyhennelmä sanoista Economic Operators Registration and Identification System. Nimensä mukaisesti EORI on luotu EU:n laajuiseen taloudellisten toimijoiden rekisteröintiä ja tunnistamista varten ja sitä käytetään erilaisten tullausilmoitusten yhteydessä.

Useimmissa tulli-ilmoituksissa EU:ssa vaaditaan EORI-numero. Suomessa Tulli on EORI-rekisteröinnistä vastaava viranomainen, ja suomalaiset yritykset rekisteröidään aina Suomessa. EORI-rekisteröiminen tarkoittaa sitä, että Tulli myöntää yritykselle EORI-numeron, jota yrityksen tulee käyttää tunnisteena asioidessaan minkä tahansa EU-jäsenmaan tulliviranomaisen kanssa. EORI-numero on muotoa: maakoodi FI + Y-tunnus. EORI-rekisteröityminen on pakollista, mutta maksutonta.


Mihin EORIa käytetään?

EORIa käytetään taloudellisten toimijoiden rekisteröintiin ja tunnistamiseen. Tarvitset numeroa mikäli yrityksesi käy kauppaa EU:n ulkopuolisten maiden kanssa. Tämä koskee sekä tuonti- että vientikauppaa. EORI-numero on pakollinen myös, kun asioidaan tunnistautumista vaativissa EU:n asiointipalveluissa. 

EORI-numero tarvitaan myös, jos yritys käy kauppaa Ison-Britannian kanssa, koska tavaroista on annettava tuonnin ja viennin tulli-ilmoitukset Brexit-siirtymäajan jälkeen 1.1.2021 alkaen.

Kuka EORIa tarvitsee?

Yritykset jotka tekevät seuraavia ilmoituksia, tarvitsevat EORI-numeron:

 • vienti-ilmoitus
 • tuonti-ilmoitus 
 • saapumisen yleisilmoitus
 • yleisilmoitus väliaikaista varastointia varten
 • saapumisen esittämisilmoitus
 • saavuttaessa väliaikaisesti varastoitua tavaraa koskeva purkaustulosilmoitus
 • passitusilmoitus 
 • poistumisen yleisilmoitus
 • ilmoitus saapumisesta poistumispaikalle
 • poistumisen esittämisilmoitus
 • poistumisilmoitus
 • hakemus sitovan tariffitiedon saamiseksi.

Myös yllä olevissa ilmoituksissa mainittujen kuljetusliikkeiden on oltava EORI-rekisteröityjä.

Miten numeroa haetaan? 

Suomessa rekisteröinnistä vastaava viranomainen on Tulli. Palveluun kirjaudutaan käyttämällä joko Katso-tunnistetta, tai Suomi.fi tunnistautumista. Rekisteröinti tapahtuu tullin sivuilla olevan sähköisen lomakkeen kautta osoitteessa: https://asiointi.tulli.fi/asiointipalvelu/forms/eori. Suomalainen yritys rekisteröidään aina Suomeen.

Halutessasi voit etukäteen tutustua lomakkeeseen ja sen täyttöohjeisiin tullin sivuilla.

Onko yrityksellä EORI-numero? 

Voit tarkistaa onko yrityksellä voimassa oleva EORI-numero käyttämällä suomenkielistä EORI-nimen validointipalvelua. Palvelun löydät täältä: https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/eos/eori_validation.jsp?Lang=fi

EORI numero muodostetaan lisäämällä yrityksen y-tunnuksen alkuun maakoodi FI. 


Milloin EORI pitää olla haettuna ja miten pitkään hakemuksen käsittely kestää

EORI-numeroa tarvitaan, kun uudet tulli-ilmoitukset otetaan käyttöön vuoden 2020 lopulla. EORI-numero tarvitaan myös siinä tapauksessa, että edustaja antaa tulli-ilmoituksen. 

Tullin sivujen mukaan hakemuksen keskimääräinen käsittelyaika on kaksi arkipäivää. Tämän takia on suotavaa, että haet EORI-numero jo hyvissä ajoin ennen tulli-ilmoituksen antamista.

Lisätietoa

Suomi.fi https://www.suomi.fi/palvelut/eori-numeron-hakeminen-tulli/6b86b62a-3fb8-4906-9eae-108d338d5f11 (viitattu 28.09.2020)

Tulli https://tulli.fi/sahkoiset-palvelut/palvelut/haku-ja-kyselypalvelut/eori (viitattu 28.09.2020)